»DO POBRANIA » WAŻNE DOKUMENTY

Dokumenty do pobrania

 • Bilans 2015 r. 
 • Rachunak zysków i strat 2015 
 • Gwarancja ubezpieczenia organizatora turystyki 30.06.2016 - 29.06.2017 r.  
 • Certyfikat gwarancji ubezpieczenia turystycznego - 
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestrów organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Wojeództwa Dolnośląskiego - 
 • Ubezpieczenie OC - 
 • Zaświadczenie NIP EU - 07.08.2013 - 
 • Wyciąg z KRS 27.01.2016 - 
 • Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za 2012 r. - 
 • Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za 2013 r. -  
 • Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za 2014 r. - 
 • Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za 2015 r. - 

baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.