» CHORĄGIEW » RADA CHORĄGWI

Rada Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. hm. Anna KIRKIEWICZ (Hufiec Oława) - Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej - rada@dolnoslaska.zhp.pl
 2. hm. Zbigniew WARZYŃSKI - Wiceprzewodniczący Rady Chorągwi Dolnośląskiej,
 3. hm. Agnieszka CZAJKOWSKA- WRÓBEL,
 4. phm. Jędrzej KOWALEWSKI,
 5. hm. Paulina LEW,
 6. phm. Łukasz LEWANDOWSKI,
 7. phm. Daniel RYDZ,
 8. pwd. Artur WOJTASZEK,
 9. hm. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA,
 10. vacat
 11. vacat

Horonowa Odznaka "Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP" 

REGULAMIN

WNIOSEK (odznaka indywidualna)

WNIOSEK (odznaka grupowa)

Uchwały Rady Chorągwi

2016

 1. Uchwała nr 14/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2016 załącznik 
 2. Uchwała nr 15/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 3. Uchwała nr 16/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi w 2015 r. 
 4. Uchwała nr 17/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie oceny realizacji planu operacyjnego do Strategii rozwoju ZHP dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2015
 5. Uchwała nr 18/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego do Strategii rozwoju ZHP dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2016 - załącznik 
 6. Uchwała nr 19/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do Partnerstwa na rzecz wolontariatu 
 7. Uchwała nr 20/IX/2016 Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

2015

 1. Uchwała RChD nr 1/IX/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP - załącznik 
 2. Uchwała RChD nr 2/IX/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w  sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 3. Uchwała RChD nr 3/IX/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w  sprawie powołania sekretarza Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 4. Uchwała RChD nr 4/IX/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w  sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego do Strategii rozwoju ZHP dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2015 - załącznik
 5. Uchwała RChD nr 5/IX/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w  sprawie przyjęcia kierunków  pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2015 - załącznik
 6. Uchwała RChD nr 6/IX/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do Dolnośląskiego Klastra Rzeki Odry
 7. Uchwała RChD nr 7/IX/2015 z dnia 24 marca 2015 r.w  sprawie udzielenia rekomendacji do pracy w Radzie Naczelnej ZHP przedstawicielowi Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 8. Uchwała RChD nr 8/IX/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.w  sprawie zaopiniowania wniosku o zgodę na sprzedaż niezabudowanej działki nr 98/90 położonej w Jaworze przy ulicy J. Gagarina będącej w użytkowaniu Hufca ZHP Jawor 
 9. Uchwała RChD nr 9/IX/2015 z dnia 20 września 2015 r. w sprawie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 10. Uchwała RChD nr 10/IX/2015 z dnia 03 października 2015 r. w sprawie powołania Kanclerza Kapituły Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”,
 11. Uchwała RChD nr 11/IX/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”,
 12. Uchwała RChD nr 12/IX/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi w 2014r

2014

 1. Uchwała nr 34/VI/2014 z dnia 5 marca 2014 r.w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 2. Uchwała nr 35/VI/2014 z dnia 5 marca 2014 r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi 
 3. Uchwała nr 36/VI/2014 z dnia 5 marca 2014 r.w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2014 rok
 4. Uchwała nr 37/VI/2014 z dnia 5 marca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2014 rok do Strategii ZHP
 5. Uchwała nr 37/VI/201 - załacznik - plan operacyjny CHD na 2014 rok. 
 6. Uchwała nr 38/VI/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 
 7. Uchwała nr 39/VI/2014  z 14 czerwca 2014 r. w sprawie przygotowania wniosku do sądu harcerskiego o ukaranie hm. Mariana Łaty i phm. Waldemara Matyjka  
 8. Uchwała nr 40/VI/2014 z 27 czerwca 2014 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHPza okres od 27.11.2010 do 27.06.2014 r.
 9. Sprawozdanie Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres 27.112010 do 27.06.2014 roku na Zjazd Chorągwi w dniu 18.10.2014 r. - pdf
 10. Lista obecności na posiedzeniach Rady Chorągwi VI kadencji - pdf
 11. Uchwała nr 41/VI/2014 z 28.09.2014 w sprawie wyrażenia opinii o wykupie lokalu dla Hufca Świdnica i obciążeniu jego hipoteki na rzecz Gminy Miasta Świdnica do czasu pełnej spłaty zobowiązania. 

 2013

 1. Uchwała RCH nr 25/VI/2013 z 19 stycznia 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi. 
 2. Uchwała RCH nr 26/VI/2013 z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2013 rok. 
 3. Uchwała RCH nr 27/VI/2013 z 19 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Chorągwi Dolnośląskiej na 2013 rok
 4. Uchwała RCH nr 28/VI/2013 z 16 marca 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Radzie Chorągwi. 
 5. Uchwała RCH nr 29/VI/2013 z 16 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2013 rok do Strategii ZHP. 
 6. Uchwała RCH nr 29/VI/2013 - załącznik - Plan Operacyjny Chorągwi Dolnośląskiej na 2013 rok. 
 7. Uchwała RCH nr 30/VI/2013 z 1 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zbiórki wyborczej 1 rejonu Hufców Długołęka, Wrocław, Żórawina. 
 8. Uchwała RCH nr 31/VI/2013 z dnia 1 czerwca 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi. 
 9. Uchwała nr 32/VI/2013 z 21 grudnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 10. Uchwała nr 33/VI/2013 z 21 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Chorągwi Dolnośląskiej na 2014 rok 

2012

 1. Uchwała RCH nr 16/VI/2012 z 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Radzie Chorągwi. 
 2. Uchwała RCH nr 17/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2012 rok. 
 3. Uchwała RCH nr 18/VI/2012 z 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi na 2012 rok. 
 4. Uchwała RCH nr 19/VI/2012 z 17 lutego 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Radzie Chorągwi. 
 5. Uchwała RCH nr 20/VI/2012 z 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi. 
 6. Uchwała RCH nr 21/VI/2012 z 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Radzie Chorągwi. 
 7. Uchwała RCH nr 23/VI/2012 z 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 
 8. Uchwała RCH nr 24/VI/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania komisji stałych Rady Chorągwi. 

2011

 1. Uchwała RCH nr 4/VI/2011 z 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Chorągwi. 
 2. Uchwała RCH nr 5/VI/2011 z 11 lutego 2011 r. w sprawie członkowstwa w Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży. 
 3. Uchwała RCH nr 6/VI/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2011 rok. 
 4. Uchwała RCH nr 7/VI/2011 z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi na 2011 rok. 
 5. Uchwała RCH nr 8/VI/2011 z 11 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.  
 6. Uchwała RCH nr 9/VI/2011 z 11 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.  
 7. Uchwała RCH nr 10/VI/2011 z 11 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres od 28.11.2010 do 31.12.2010 r.  
 8. Uchwała RCH nr 11/VI/2011 z 4 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres od 28.11.2010 do 4.08.2011 r.
 9. Uchwała RCH nr 12/VI/2011 z 9 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru podmiotu do badania bilansu za 2011 rok. 
 10. Uchwała RCH nr 13/VI/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rezygnacji sekretarza Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. 
 11. Uchwała RCH nr 14/VI/2011 z 9 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP o unieważnienie uchwały Zjazdu Hufca ZHP Środa Śląska.
 12. Uchwała RCH nr 15/VI/2011 z dnia 9.12.2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Chorągwi Dolnośląskiej na 2012 rok.

2010

 1. Uchwała RCH nr 1/VI/2010 z 18 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 2. Uchwała RCH nr 2/VI/2010 z 18 grudnia 2010 r. w sprawie powołania sekretarza Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 3. Uchwała RCH nr 3/VI/2010 z dnia 18 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Chorągwi Dolnośląskiej na 2011 rok.

baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.