» CHORĄGIEW » KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI

Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. hm. Krzysztof Wojtas - przewodniczący rewizyjna@dolnoslaska.zhp.pl
 2. hm. Marta Bajrakowska - Syrek - członkini
 3. pwd. Grzegorz Glabisz - sekretarz
 4. phm. Krzysztof Makaro - członek 
 5. phm. Żaneta Nawrot - członkini 
 6. phm. Grażyna Opulska - członkini
 7. phm. Patryk Przykota - członek 
 8. hm. Katarzyna Sobieszczańska - członkini
 9. hm. Piotr Śniegocki - członek
 10. hm. Mirosław Turzański - członek 
 11. hm. Sławomir Waś - członek. 

Uchwały KRCH

2016

 1. Uchwała nr 25/IX/2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2016 rok ZAŁĄCZNIK
 2. Uchwała nr 26/IX/2016 z dnia  28.01.2016 w sprawie przyjęcia kryteriów oceny działalności Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZAŁĄCZNIK
 3. Uchwała nr/27/IX/2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Chorągwi w 2015 r. ZAŁĄCZNIK
 4. Uchwała nr 28/IX/2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia oceny pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi za 2015 rok ZAŁĄCZNIK
 5. Uchwała nr 30/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji
 6. Uchwała nr 31/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji
 7. Uchwała nr 32/IX/2016  Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie powołania członka Komisji
 8. Uchwała nr 33/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie powołania członka Komisji
 9. Uchwała nr 34/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli kadr i płac w Chorągwi Dolnośląskiej
 10. Uchwała nr 35/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli oraz zaleceń dla hufców Chorągwi Dolnośląskiej po kontroli „Bądź bezpieczny”
 11. Uchwała nr 36/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie powołania zespołu ds. analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiejza 2015 rok
 12. Uchwała nr 37/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.05.2016 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli działań kształceniowych w I i II kwartale 2016 roku w Chorągwi Dolnośląskiej
 13. Uchwała nr 38/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 r.w sprawie zatwierdzenia protokołu analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2015 rok.
 14. Uchwała nr 39/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 r. w sprawie zatwierdza sprawozdania finansowego Chorągwi za 2015 rok.
 15. Uchwała nr 40/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 w sprawie w sprawie absolutorium dla Komendanta i Członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 
 16. Uchwała nr 41/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli wydatkowania 1% w 2015 r.
 17. Uchwała nr 42/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 w sprawie przyjęcia protokołu z monitoringu IV kwartału 2015 r.
 18. Uchwała nr 43/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 19.06.2016 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli gospodarki finansowo – majątkowej Hufca ZHP Legnica w latach 2010-2013

2015

 1. Uchwała nr 6/IX/2015 z dnia 6.09.2015 w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
  na rok 2015
 2. Uchwała nr 7/IX/2015 z dnia 14.01.2015 w sprawie wyboru podmiotu do badania bilansu Chorągwi 
  za rok 2014
 3. Uchwała nr 8/IX/2015 z dnia 14.012015 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli dokumentacji finansowej Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za IV kwartał 2014 rok
 4. Uchwała nr 9/IX/2015 z dnia 14.01.2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2015 rok
 5. Uchwała nr 10/IX/2015 z dnia 11.04.2015 w sprawie wniosków dla Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP po kontroli archiwalnej
 6. Uchwała nr 11/IX/2015 z dnia 11.04.2015 w sprawie przyjęcia kryteriów oceny działalności komisji rewizyjnych hufców ZAŁĄCZNIK
 7. Uchwała nr 12/IX/2015 z dnia 12.05.2015 w sprawie powołania zespołu ds. analizy sprawowania finansowego na 2014 rok
 8. Uchwała nr 13/IX/2015 z dnia 13.09.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego na rok 2014
 9. Uchwała nr 14/IX/2015 z dnia 14.09.2015 w sprawie absolutorium dla Komendanta i członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej za okres 18.10.2014 do końca 2014 roku ZAŁĄCZNIK
 10. Uchwała nr 15/IX/2015 z dnia 29.06.2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zgodę na sprzedaż niezabudowanej działki numer 98/90 położone w Jaworze przy ulicy Gagarina, będącej w użytkowaniu Hufca ZHP Jawor
 11. Uchwała nr 16/IX/2015 z dnia 10.09.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli, oraz zaleceń 
  dla komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP po kontroli dokumentacji finansowych od I-III kwartały 2014 roku
 12. Uchwała nr 17/IX/2015 z dnia 10.09.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2014 rok
 13. Uchwała nr 18/IX/2015 z dnia 10.09.2015 w sprawie  monitoringu kwartalnego sytuacji finansowej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 14. Uchwała nr 19/IX/2015 z dnia 10.09.2015 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli dokumentacji finansowej komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
  za I i II 2014 roku
 15. Uchwała nr 20/IX/2015 z dnia 10.09.2015 w sprawie odwołania członka komisji
 16. Uchwała nr 21/IX/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie powołania członka komisji
 17. Uchwała nr 22/IX/2015 z dnia 7.11.2015 w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dokumentacji finansowej IV kwartału 2014 rok
 18. Uchwała nr 23/IX/2015 z dnia 7.11.2015 w sprawie zaopiniowania statutu fundacji
 19. Uchwała nr 24/IX/2015 z dnia 02.12.2015 w sprawie wyboru podmiotu do badania bilansu Chorągwi 
  za rok 2015
 20. Uchwała nr 25/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2016 rok -ZAŁĄCZNIK 
 21. Uchwała nr 26/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny działalności Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZAŁĄCZNIK 
 22. Uchwała nr 27/IX/2016 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Chorągwi w 2015 r. ZAŁĄCZNIK

2014

 1. Uchwała nr 03/IX/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie wyboru Prezydium Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 2. Uchwała nr 04/IX/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie powołania stałych zespołów KRChD ZHP.
 3. Uchwała nr 05/IX/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie powołania zespołu ds. kontroli dokumentacji finansowej Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP od I do III kwartału
 4. Uchwała nr 29/I/2014 z dnia 03.01.2014  w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 5. Uchwała nr 30/I/2014 z dnia 22.01.2014 w sprawie powołania zespołu ds. analizy  dokumentów finansowych Chorągwi w latach 2011-2013
 6. Uchwała nr 31/VI/2014 z dnia 22.01.2014  w sprawie powołania sekretarza Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 7. Uchwała nr 32/VI/2014 z dnia 5.02.2014  w sprawie odwołania członka  Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 8. Uchwala nr 33/VI/2014 z dnia 8.03.2014 w sprawie sprostowania uchwał Komisji  nr 25/VI/2013 
  i 26/VI/2013
 9. Uchwała nr 34/VI/2014 z dnia 8.03.2014 w sprawie przyjęcia protokołu z prac zespołu ds. analizy  dokumentów finansowych Chorągwi w latach 2011-2013
 10. Uchwała nr 35/VI/2014 z dnia 8.03.2014 w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok
 11. Uchwała nr 36/VI/2014 z dnia 8.03.2014 w sprawie powołania zespołu ds. analizy  sprawozdania finansowego Chorągwi za 2013 rok
 12. Uchwała nr 37/VI/2014 z dnia 22.03.2014 w sprawie zaleceń dla Komendy Chorągwi Dolnośląskie ZHP wynikających  z protokołu z prac zespołu ds. analizy dokumentów finansowych Chorągwi w latach 2011-2013
 13. Uchwała nr 38/VI/2014 z dnia 24.03.2014 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
  z dnia 24.03.2014 r. w sprawie zmian w składzie  Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 14. Uchwała nr 39/VI/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie zaleceń dla Komendy Chorągwi Dolnośląskie ZHP wynikających  z protokołu z prac zespołu ds. analizy dokumentów finansowych Chorągwi w latach 2011-2013
 15. Uchwała nr 40/VI/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2014
 16. Uchwała nr 41/VI/2014 z dnia 09.04.2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji.
 17. Uchwała nr 42/VI/2014 z dnia 14.06.2014 w sprawie przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2013 rok
 18. Uchwała nr 43/VI/2014 z dnia 14.06.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi 
  za 2013 rok
 19. Uchwała nr 44/VI/2014 z dnia 14.06.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z działalności programowej i kształceniowej za okres od stycznia do grudnia 2013 rok
 20. Uchwała nr 45/VI/2014 z dnia 14.06.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego 
  z działalności  organizacji pożytku publicznego Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2013  
 21. Uchwała nr 46/VI/2014 z dnia 14.06.2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komendy Chorągwi za rok 2014 ZAŁĄCZNIK
 22. Uchwała nr 47/VI/2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie wyrażenia opinii o wykupie lokalu dla Hufca ZHP 
  w Świdnicy  i obciążeniu jego hipoteki na rzecz Gminy Miasto Świdnica do czasu pełnej spłaty zobowiązania
 23. Uchwała nr 48/VI/2014 z dnia 03.10.2014 w sprawie absolutorium dla Komendantów i Komend Chorągwi

2013

 1. Uchwała nr 18/VI/2013 z dnia 26.01.2013 w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2013
 2. Uchwała nr 19/VI/2013 z dnia 22.05.2013 w sprawie powołania zespołu ds. analizy  sprawozdania finansowego Chorągwi za 2012 rok
 3. Uchwała nr 20/VI/2013 z dnia 16.06.2013 w sprawie przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2012 rok 
 4. Uchwała nr 21/VI/2013 z dnia 16.06.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi 
  za 2012 rok
 5. Uchwała nr 22/VI/2013 z dnia 16.06.2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komendy Chorągwi ZAŁĄCZNIK
 6. Uchwała nr 23/VI/2013 z dnia 30.06.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z działalności programowej i kształceniowej za okres od stycznia do grudnia 2012 rok
 7. Uchwała nr 24/VI/2013 z dnia 30.06.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego 
  z działalności  organizacji pożytku publicznego Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2012
 8. Uchwała nr 25/IX/2013 z dnia 13.09.2013 w sprawie powołania członka Komisji
 9. Uchwała nr 26/IX/2013 z dnia 13.09.2013 w sprawie odwołania sekretarza Komisji
 10. Uchwała nr 27/XI/2013 z dnia 05.11.2013 w sprawie odwołania członka Komisji
 11. Uchwała nr 28/XI/2013 z dnia 05.11.2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji

2012

 1. Uchwała nr 09/VI/2012 z dnia 28.03.2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2012 rok
 2. Uchwała nr 10/VI/2012 z dnia 11.05.2012 w sprawie oświadczenia o rezygnacji
 3. Uchwała nr 11/VI/2012 z dnia 11.05.2012 w sprawie powołania zespołu ds. analizy bilansu Chorągwi 
  za 2011 rok
 4. Uchwała nr 12/VI/2012 z dnia 13.06.2012  w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 5. Uchwała nr 13/VI/2012 z dnia 13.06.2012 w sprawie przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2011 rok
 6. Uchwała nr 14/VI/2012 z dnia 13.06.2012 w sprawie wniosku do Rady Chorągwi o przyjęcie sprawozdania finansowego Chorągwi za 2011 rok
 7. Uchwała nr 15/VI/2012 z dnia 13.06.2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komendy Chorągwi ZAŁĄCZNIK
 8. Uchwała nr 16/VI/2012 z dnia 09.11.2012 w sprawie powołania składu komisji
 9. Uchwała nr 17/VI/2012 z dnia 08.12.2012 w sprawie dokonania wybory firmy Anna Paciorek – „AUDYTOR” do badania sprawozdania finansowego Chorągwi za lata 2012, 2013 oraz 2014

2011 - do pobrania 


baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.