» CHORĄGIEW » KOMENDA CHORĄGWI

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

 1. hm. Zbigniew Skupiński - Komendant Chorągwi - komendant@dolnoslaska.zhp.plzpskupinski@dolnoslaska.zhp.pl
 2. hm. Julianna Zapart - Zastępczyni Komendanta -julianna.zapart@dolnoslaska.zhp.pl
 3. hm. Dorota Kołakowska - Zastępczxyni Komendanta dorota.kolakowska@dolnoslaska.zhp.pl
 4. phm. Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk - Skarbnik  agnieszka.jedrzejewska-wnuk@zhp.net.pl
 5. hm. Adam Gacek - członek komendy - adam.gacek@dolnoslaska.zhp.pl
 6. phm. Paulina Rokaszewicz - członek komendy - p.rokaszewicz@zhp.pl
 7. phm. Anna Bróż - członek komendy - anna.broz@zhp.net.pl, program@dolnoslaska.zhp.pl

Struktura organizacyjna Chorągwi Dolnośląskiej  

Uchwały KCH

2016

 1. Uchwała nr 40/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie wniosku do Głównej Kwatery ZHP o wyrażenie zgody na sprzedaż niezabudowanej działki nr 98/90 położonej w Jaworze przy ulicy Gagarina będącej w użytkowaniu Hufca ZHP Jawor,
 2. Uchwała nr 41/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i jednostek jej podległych na rok 2016 r. ZAŁĄCZNIK
 3. Uchwała nr 42/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie wyodrębnienia księgowego Bazy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Pobierowie,
 4. Uchwała nr 43/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie wyodrębnienia księgowego Stanicy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Czarnej Górnej,
 5. Uchwała nr 44/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy za rok 2015 ZAŁĄCZNIK
 6. Uchwała nr 45/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu operacyjnego za rok 2015 ZAŁĄCZNIK
 7. Uchwała nr 46/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunków pracy za rok 2015 ZAŁĄCZNIK
 8. Uchwała nr 47/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2016,
 9. Uchwała nr 48/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP złożonej przez phm. Macieja Kieresa,
 10. Uchwałę nr 49/IX/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej 47/IX/2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2016
 11. Uchwałę nr 50/IX/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie przełożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu kierunków pracy chorągwi na 2016 r. ZAŁĄCZNIK
 12. Uchwała nr 51/IX/2016 z dnia 11.02.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w wyboru członka Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 13. Uchwała nr 52/IX/2016 z dnia 11.02.2016 r. w sprawie zmiany terenu działania Hufców Wrocław i Oława
 14. Uchwała nr 53/IX/2016 z dnia 11.02.2016 r. w sprawie ponownego przyjęcia budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ZAŁĄCZNIK
 15. Uchwała nr 54/IX/2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy i kształcenia na rok 2016 oraz przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu planu operacyjnego na rok 2016
 16. Uchwała nr 55/IX/2016 z dnia 14.03.2016 w sprawie rezygnacji członkostwa w Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP złożonej przez hm. Krzysztofa Stachowa
 17. Uchwała nr 56/IX/2016 z dnia 14.03.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kształcenia w roku 2015 
 18. Uchwała nr 57/IX/2016 z dnia 14.03.2016 w sprawie harcerskich baz jednostek Chorągwi Dolnośląskiej 
 19. Uchwała nr 58/IX/2016 z dnia 14.03.2016 w sprawie zmian w zasadach świadczenia opłat wewnętrznych Załącznik
 20. Uchwała nr 59/IX/2016 z dnia 18.03.2016 w sprawie wniosku do Naczelnika ZHP o powołanie Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej Załącznik
 21. Uchwała nr 60/IX/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie przyjęcia zmian w zasadach rachunkowości 
 22. Uchwała nr 61/IX/2016 z dnia 30.04.2016 w sprawie zmiany uchwały nr 31/IX/2015 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 13.10.2015r. w sprawie powołania Hufca Wrocław-Wschód
 23. Uchwała nr 62/XI/2016 z dnia 10.052016 r. w sprawie przyjęcia Ewaluacji Sytemu Pracy z Kadrą w Chorągwi Dolnośląskiej
 24. Uchwała nr 63/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zarządu nad bazą obozową w Czarnej Górnej za rok 2015, przyjęcia planu pracy oraz budżetu bazy na rok 2016 r.
 25. Uchwała nr 64/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zawieszenia Komendy Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Legnicy
 26. Uchwała nr 65/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.05.2016 r. PROCEDURA zatwierdzania i rozliczania form wypoczynku HAL 2016 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP wersja w DOC 
 27. Uchwała nr 66/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.05.2016 r. w sprawie wniosku do Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP o wyrażenie zgody na przystąpienie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 28. Uchwała nr 67/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 23.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu
 29. Uchwała nr 68/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 06.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zarządu bazą obozową w Pobierowie za rok 2015, planu pracy oraz budżetu bazy na rok 2016 r.
 30. Uchwała 69/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2015,
 31. Uchwała nr 70/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 16.06.2016 r. w sprawie Komendy Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Legnicy
 32. Uchwała nr 71/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 20.06.2016 r. w sprawie delegowania przedstawicieli do reprezentowania Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 33. Uchwała nr 72/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 04.07.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2015
 34. Uchwała nr 73/IX/2016 z dnia 06.09.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie wyboru członka Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 35. Uchwała nr 74/IX/2016 z dnia 06.09.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Złotoryi
 36. Uchwała nr 75/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 06.09.2016 w sprawie przekazania środków finansowych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz Hufca ZHP w Legnicy
 37. Uchwała nr 76/IX/2016 z dnia 04.10.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Jakuba Matuszczyka
 38. Uchwała nr 77/IX/2016 z dnia 04.10.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie wyboru członka Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 39. Uchwała nr 78/IX/2016 z dnia 04.10.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie rezygnacji i mianowania Skarbnika Chorągwi oraz Zastępczyni Komendanta Chorągwi
 40. Uchwała nr 79/IX/2016 z dnia 04.10.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie ustanowienia Fundacji Wspierania Dolnośląskiego Harcerstwa Scout Plus
 41. Uchwała nr 80/IX/2016 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 04.10.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2015

2015

 1. Uchwała nr 7/IX/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015
 2. Uchwała nr 8/IX/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zmiany treści Uchwały własnej nr 9/VIII/2014 w sprawie procedury mianowania instruktorów Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 3. Uchwała nr 9/IX/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany terenu działania hufców
 4. Uchwała nr 10/IX/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej na rok 2015 - załącznik 
 5. Uchwała nr 11/IX/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zasad świadczenia usług wewnętrznych - załącznik
 6. Uchwała nr 12/IX/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie składki zadaniowej na pokrycie zobowiązań zewnętrznych
 7. Uchwała nr 13/IX/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie jednorazowej dodatkowej opłaty wewnętrznej hufców na pokrycie zobowiązań zewnętrznych Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 8. Uchwała nr 14/IX/2015 z dnia 12.04.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2014
 9. Uchwała nr 15/IX/2015 z dnia 23.04.2015 r. Regulamin Komendy 
 10. Uchwała nr 16/IX/2015 z dnia 07.05.2015 r. w  sprawie uznania wniosku Komendy Hufca ZHP w Zgorzelcu o przekazanie środków otrzymanych od Katarzyny Przybycień do Komendy Chorągwi
 11. Uchwała nr 17/IX/2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji planu kształcenia oraz pracy z kadrą w roku 2014 załącznik
 12. Uchwała nr 18/IX/2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie konkursu na organizatora Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w roku 2016 załącznik
 13. Uchwała nr 19/IX/2015 z dnia 15.05.2015 r. PROCEDURA zatwierdzania i rozliczania wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 2015 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 14. Uchwała nr 20/IX/2015 r. z dnia 21.05.2015 r. w sprawie uznania wniosku Komendy Hufca Ziemi Wałbrzyskiej ZHP w Wałbrzychu dotyczącego przekazania środków finansowych zasądzonych wyrokiem sądu na rzecz Hufca Ziemi Wałbrzyskiej ZHP w Wałbrzychu od Stanisławy Buchowiec
 15. Uchwała nr 21/IX/2015 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Chorągwi Dolnośląskiej doc 
 16. Uchwała nr 22/IX/2015 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa i Informacji w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP załącznik nr 1 załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4 załącznik nr 5  załącznik 5a - wniosek załącznik 5b - oświadczenie  załącznik 5c - upoważnienie załącznik 5d - rejestr załącznik 5e - przekazanie załącznik 5f - kopie bezpieczeństwa
 1. Uchwała nr 23/IX/2015 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie wniosku do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP dotyczącego podziału wyniku finansowego za rok 2014
 2. Uchwała nr 24/IX/2015 z dnia 08.06.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy  w roku 2014  - załącznik 
 3. Uchwała nr 25/IX/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Ewaluacji Planu Operacyjnego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2014 
 4. Uchwała nr 26/IX/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie przyjęcia 18-miesięcznego harmonogramu pracy na okres VII 2015 – XII 2016 
 5. Uchwała nr 27/IX/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych
 6. Uchwała nr 28/IX/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie zmiany treści uchwały własnej nr 19/IX/2015 PROCEDURA zatwierdzania i rozliczania wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 2015 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP - docx 
 7. Uchwała nr 29/IX/2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2014 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 
 8. Uchwała nr 30/IX/2015 z dnia 09.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr 9/IX/2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie terenu działania hufców
 9. Uchwała nr 31/IX/2015 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie powołania Hufca Wrocław - Wschód
 10. Uchwała nr 32/IX/2015 z dnia 03.11.2015 r w sprawie pełnomocnictwa do odstąpienia lub zmniejszenia opłat dodatkowych za opóźnienia
 11. Uchwała nr 33/IX/2015 z dnia 24.11.2015 r w sprawie utworzenia Hufca ZHP Łagiewniki
 12. Uchwała nr 34/IX/2015 z dnia 24.11.2015 r w sprawie utworzenia Hufca ZHP Oleśnica
 13. Uchwała nr 35/IX/2015 z dnia 24.11.2015 r w sprawie utworzenia Hufca ZHP Lubin
 14. Uchwała nr 36/IX/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 20
 15. Uchwała nr 37/IX/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wyodrębnienia księgowego harcerskich baz i stanic
 16. Uchwała  nr 38/IX/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zasad świadczenia opłat wewnętrznych ZAŁĄCZNIK
 17. Uchwała  nr 39/IX/2015 z dnia 14.12.2015 PROCEDURA zatwierdzania i rozliczania wypoczynku HAZ 2016 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

2014 - do porbania 

2013 - do pobrania 

 

Decyzje Komendanta i Skarbnika

2016

 1. Decyzja  Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 31/IX/2016  z dnia 20.01.2016 r.w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na biwak podsumowujący kurs Wood Badge
 2. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 32/IX/2016  z dnia 15.02.2016 r w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na szkolenie z ochrony danych osobowych 
 3. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 33/IX/2016 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie określenia procedury i harmonogramu wyodrębnienia księgowego harcerskich baz i stanic jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 4. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 34/IX/2016 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie opłaty dodatkowej za Honorową Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”
 5. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 35/IX/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na warsztaty Level Up
 6. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 36/IX/2016 z dnia 01.03.2016r w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Kurs Referatów
 7. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 37/IX/2016 z dnia 11.03.2016r w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Harcerski Gitarowy Rekord Guinessa
 8. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 38/IX/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie określenia procedury i harmonogramu wyodrębnienia dokumentacji harcerskich baz jednostek Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Załącznik
 9. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 38/IX/2016 z dnia 29.03.2016 w sprawie wyróżników cyfrowych jednostek w planie kont
 10. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 40/IX/2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Konferencję Harcmistrzowską „Dylematy ducha — wartości instruktorów harcerskich"
 11. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 41/IX/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na XXIV Wiosenny Biwak Integracyjny.
 12. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 42/IX/2016 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na IX Złaz Seniorów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 13. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 43/IX/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie instrukcji księgowania rozliczeń HAL i baz obozowych
 14. Decyzja  Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 44/IX/2016 z dnia 20.06.2016 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych po byłym Hufcu ZHP Milicz na dzień 30 czerwca 2016 r. 
 15. Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nr 45/IX/2016 z dnia 27.06.2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Harcerski Start Nieprzetartego Szlaku 
 16. Decyzja nr 46/IX/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 30.06.2016 r. w sprawie pogotowia kasowego na Bazie Obozowej Hufca ZHP w Lubaniu 
 17. Decyzja nr 47/IX/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 30.06.2016 r. w sprawie pogotowia kasowego na Bazie Obozowej Hufca ZHP w Świdnicy
 18. Decyzja nr 48/IX/2016 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 01.07.2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Kurs Podharcmistrzowski "Synergia"
 19. Decyzja nr 49/IX/2015 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 04.07.2016 r. w sprawie pogotowia kasowego na Bazie Obozowej Hufca ZHP w Oławie

2015 - do pobrania 

2014 - do pobrania 

2013 - do pobrania 

Decyzje Komendanta 

2016

 1. Decyzja nr 30/IX/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Komendy Chorągwi z dnia 14.12.2015        
 2. Decyzja nr 31/IX/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi Dolnośląskiej w sprawie uchylenia uchwały własnej nr 47/IX/2016 z dnia 11.01.2016
 3. Decyzja nr 32/IX/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi Dolnośląskiej w sprawie przełożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu kierunków pracy chorągwi na 2016 r..
 4. Decyzja nr 33/IX/2016 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie uchwalenia Decyzji własnej nr 30/IX/2016 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 14.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem protokołu posiedzenia Komendy Chorągwi dnia 14.12.2015
 5. Decyzja nr 34/IX/2016 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Rajdu Granica
 6. Decyzja nr 35/IX/2016 z dnia 25.02.2016 w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad  przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi Dolnośląskiej w sprawie przyjęcia planu pracy i kształcenia na rok 2016 oraz przedłożenia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP projektu planu operacyjnego na rok 2016 
 7. Decyzja nr 36/IX/2016 z dnia 11.03.2016 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016r 
 8. Decyzja nr 37/IX/2016 z dnia 18.03.2016 w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie wniosku od Naczelnika ZHP o powołanie Dolnośląskiej szkoły instruktorskiej 
 9. Decyzja nr 38/IX/2016 z dnia 23.03.2016 w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie przyjęcia zmian w zasadach rachunkowości 
 10. Decyzja nr 39/IX/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie zmiany uchwały nr 31/1)(/2015 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 13.10.2015r. w sprawie powołania Hufca Wrocław-Wschód
 11. Decyzja nr 40/IX/2016 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie przyjęcia Ewaluacji Sytemu Pracy z Kadrą w Chorągwi Dolnośląskiej
 12. Decyzja nr 41/IX/2016 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie Komendy Hufca ZHP im. Janusz Korczaka w Legnicy
 13. Decyzja nr 42/IX/2016 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży będącej pod opieką i nadzorem kadry wychowawczej podczas Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej oraz wolontariuszy korzystających z form organizowanych przez jednostki ZHP Chorągwi Dolnośląskiej
 14. Decyzja nr 43/IX/2016 Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad przyjęciem uchwały Komendy Chorągwi w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2015

2015

 1. Decyzja nr 9/IX/201z dnia 14.03.2015 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
 2. Decyzja nr 10/IX/201z dnia 15.03.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika komendanta chorągwi na Nadzwyczajny Zjazd
  Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej
 3. Decyzja nr 11/IX/201z dnia 30.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku
 4. Decyzja nr 12/IX/2015 z dnia 10.04.2015 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie obiegowym nad Uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za rok 2014,
 5. Decyzja nr 13/IX/2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wyznaczania dodatkowych wolnych godzin od pracy,
 6. Decyzja nr 14/IX/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie głosowania Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w trybie elektronicznym nad Uchwałą Procedura zatwierdzania i rozliczania wypoczynku w ramach organizacji Harcerskiej Akcji Letniej 2015 Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 7. Decyzja nr 15/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika komendanta chorągwi na Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP w Oleśnicy,
 8. Decyzja nr 16/IX/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży będącej pod opieką i nadzorem kadry wychowawczej podczas HALiZ oraz wolontariuszy korzystających z form organizowanych przez jednostki ZHP Chorągwi Dolnośląskiej,
 9. Decyzja nr 17/IX/2015 z dnia 10.09.2015 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa,
 10. Decyzja nr 18/IX/2015 z dnia 13.10.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. utworzenia Hufca ZHP Wrocław – Wschód,
 11. Decyzja nr 19/IX/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika komendanta chorągwi na Zjazdy Hufców: Wrocław, Bystrzyca Kłodzka oraz Syców,
 12. Decyzja nr 20/IX/2015 z dnia 02.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika komendanta chorągwi na Zjazdy Hufców: Legnica, Złotoryja, Kąty Wrocławskie, Jawor, Kłodzko, Zgorzelec i Oleśnica,
 13. Decyzja nr 21/IX/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazdy Hufców: Łagiewniki, Bierutów, Głogów, Karkonoskiego, Lubań, Lubin,
 14. Decyzja nr 22/IX/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie odwołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazd Hufca ZHP w Lubaniu oraz powołaniu nowego,
 15. Decyzja nr 23/IX/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi na posiedzenie Naczelnego Sądu Harcerskiego 28.11.2015 w Warszawie,
 16. Decyzja nr 24/IX/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazdy Hufców: Powiatu Trzebnickiego, Oławy, Świdnicy, Polkowic, Ziemi Wałbrzyskiej, Środy Śląskiej oraz Ziemi Dzierżoniowskiej,
 17. Decyzja nr 25/IX/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. utworzenia Hufca ZHP Łagiewniki,
 18. Decyzja nr 26/IX/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. utworzenia Hufca ZHP Oleśnica,
 19. Decyzja nr 27/IX/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. utworzenia Hufca ZHP Lubin,
 20. Decyzja nr 28/IX/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP do reprezentowania przed Naczelnym Sądem Harcerskim sprawy o ukaranie instruktora,
 21. Decyzja nr 29/IX/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

2014 - do pobrania 


baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.