»DO POBRANIA » WZOROWY DRUŻYNOWY

Wzorowy Drużynowy - konkurs

Cele:

 • wyłonienie wzorowego drużynowych w Chorągwi;
 • aktywizacja i motywacja do pracy drużynowych ze wszystkich pionów;
 • promowanie działań harcerskich na terenie Dolnego Śląska

Założenia wstępne:

1. Konkurs oceniany jest na dwóch poziomach:

 • etapy hufcowe (etap I i II) – oceny dokonuje komenda hufca
 • etap chorągwiany (etap III) – oceny dokonuje komisja złożona z członka Komendy Chorągwi oraz przedstawicieli z każdego zespołu lub referatu programowo- metodycznego.

2. Tytuł wzorowego drużynowego otrzymują wszyscy którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów, w poszczególnych etapach konkursu.

3. Współzawodnictwo będzie oceniane na podstawie zdobytych punktów.

4. Konkurs składa się z III etapów.  Na każdym z etapów można zdobyć odznakę wyróżniającą najlepszego drużynowego:

 • etap I – odznaka brązowa
 • etap II – odznaka srebrna
 • etap III – odznaka złota

 

Zasady konkursu:

 • Do konkursu można przystąpić w każdej chwili.
 • Przystąpienie do konkursu zgłasza się komendantowi hufca. 
 • Ocena konkursu i wynik ogłaszane są do końca września każdego roku. Wyniki współzawodnictwa ogłasza komendant hufca lub chorągwi (w zależności od etapu) w rozkazie.
 • W danym roku można połączyć zadania z dwóch etapów, pod warunkiem, że drużynowy uzyskał 70% punktów za zadania z pierwszego etapu.

 

Zadania w poszczególnych etapach:

 

Etap I (hufcowy) – maks. 33 punkty:

 1. Drużyna spełnia wszystkie wymogi wynikające z instrukcji prowadzenia drużyny (drużyna ma opłacone składki, prowadzi i składa terminowo dokumentację drużyny) – jest to warunek dopuszczenia do konkursu.
 2. Zorganizowanie imprezy dla środowiska hufca – maks. 3 pkt.
 3. Wyjazd drużyny na HAL – maks. 8 pkt:

- wyjazd 80% członków drużyny na obóz – 8 pkt;

- 70% - 7 pkt;- 60% - 6 pkt;- 50% - 5 pkt;- 40% - 4 pkt;- 30% - 3 pkt;- 20% - 2 pkt;- 10% - 1 pkt.

 1. Przedsięwzięcie drużyny na HAZ – maks. 5 pkt

- wyjazd 80% członków drużyny na zimowisko – 5 pkt;

- 70% - 4 pkt;- 60% - 3 pkt;- 50% - 2 pkt;- 40% - 1 pkt.

 1. Posiadanie proporca – 1 pkt.
 2. Posiadanie aktualnej kroniki – 2 pkt.
 3. Drużynowy ukończył kurs drużynowych – 4 pkt.
 4. Umundurowanie drużyny – maks. 0-4 pkt. (drużynowy dostaje 4 punkty, jeśli cała drużyna posiada regulaminowe umundurowanie).
 5. Zastępowi ukończyli kurs zastępowych:

- 80% zastępowych ma ukończony kurs – 6 pkt;

- 70% - 5 pkt;- 60% - 4 pkt;- 50% - 3 pkt;- 40% - 2 pkt;- 30% - 1 pkt.

 

            Jeżeli drużynowy uzyska minimum 70% punktów, jego drużyna zostaje wyróżniona jako wzorowa, a on sam uzyskuje tytuł Wzorowego Drużynowego oraz odznakę w stopniu brązowym.

            Drużynowi, którzy uzyskali min. 70% punktów, mogą przystąpić do uczestnictwa w drugim etapie.

 

Etap II (hufcowy) – maks. 20 punktów:

 1. Warunkiem przystąpienia do II etapu jest uzyskanie 70% punktów z I etapu (100% jeśli zadania realizowane są w tym samym roku).
 2. Drużynowy w raz z drużyną organizuje przedsięwzięcia w hufcu, na którym pojawiło się choć jedno środowisko z innego hufca – 4 pkt.
 3. Przeprowadzenie skutecznej akcji zarobkowej – maks. 4 pkt:

- pozyskanie 1600 zł  – 4 pkt;- 1400 zł – 3 pkt;- 1200 zł – 2 pkt;- 1000 zł – 1 pkt.

 1. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie hufca – 4 pkt.
 2. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie Chorągwi – 4 pkt.
 3. Udział drużyny w przedsięwzięciu chorągwianym – 4 pkt.

            Drużynowy, który otrzyma 70% punktów, otrzymuje tytuł Najlepszego Drużynowego oraz odznakę koloru srebrnego.

 

Etap III (chorągwiany) – maks. 30 punktów:

 1. Warunkiem przystąpienia do etapu jest uzyskanie 70% punktów z II etapu (80% jeśli zadania realizowane są w tym samym roku) oraz stworzenie własnej wizytówki i wizytówki drużyny na stronie Chorągwi.
 2. Udział drużyny w przedsięwzięciu międzynarodowej – 6 pkt.
 3. Udział drużynowego w przedsięwzięciu międzynarodowej – 5 pkt.
 4. Udział w formie doszkalającej na poziomie GK (CSI), lub w innej instytucji (organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe) – 5 pkt.
 5. Współorganizacja przedsięwzięcia programowego na szczeblu chorągwianym lub ogólnopolskim – 7 pkt.
 6. Organizacja imprezy na rzecz środowiska lokalnego (np. festyn na osiedlu) – 7 pkt.

            Drużynowi z największą liczbą punktów otrzymuje tytuł Wzorowego Drużynowego oraz odznakę koloru złotego.

 

Nagrody:

            Wszyscy Wzorowi Drużynowi zostają zaproszeni na Zlot Chorągwi. Otrzymają też specjalny dyplom poświadczający, że uzyskali tytuł w danym roku.

            Złota odznaka Najlepszego Drużynowego wręczana będzie podczas Zlotu na specjalnej ceremonii. Drużynowi, którzy otrzymali ten tytuł, otrzymają nagrodę rzeczową oraz:

 • ich nazwiska wymienione będą w rozkazie komendantki Chorągwi;
 • otrzymają specjalny list od przewodniczącego Rady Chorągwi;
 • zostaną wymienieni we wpisie do pamiątkowej kroniki.
 • Złota odznaka;
 • Wpis do księgi(kroniki) Wzorowych Drużynowych;

 


Karta zgłoszenia do konkursu „Wzorowy Drużynowy”

Etap* I ; II; III

Hufiec:

 

Drużyna:

 

 

      Podpis drużynowego                                                      Podpis komendanta Hufca

............................................ ....                                             ..................................................

* - niepotrzebne skreślić

 

 


Karta oceny

Etap I Drużyna…………………………………………………. Hufiec……………………………………..................................

Zadanie

Maksymalna liczba punktów

Liczba punktów zdobyta przez drużynę

 1. Zorganizowanie imprezy dla środowiska hufca 

maks. 3 pkt.

 

 1. Wyjazd drużyny na HAL

maks. 8 pkt:

80% –wyjazd członków drużyny na obóz 8 pkt;- 70% - 7 pkt;- 60% - 6 pkt;- 50% - 5 pkt;- 40% - 4 pkt;- 30% - 3 pkt;- 20% - 2 pkt;- 10% - 1 pkt.

 

 1. Przedsięwzięcie drużyny na HAZ

 maks. 5 pkt - wyjazd 80% członków drużyny na zimowisko – 5 pkt; - 70% - 4 pkt;- 60% - 3 pkt;- 50% - 2 pkt;- 40% - 1 pkt.

 

 1. Posiadanie proporca 

1 pkt.

 

 1. Posiadanie aktualnej kroniki

2        pkt.

 

 1. Drużynowy ukończył kurs drużynowych

3        pkt.

 

 1. Umundurowanie drużyny

 

 maks. 0-4 pkt. (drużynowy dostaje 4 punkty, jeśli cała drużyna posiada regulaminowe umundurowanie).

 

 1. Zastępowi ukończyli kurs zastępowych

 

maks 6 pkt. 80% zastępowych ma ukończony kurs – 6 pkt- 70% - 5 pkt;- 60% - 4 pkt;- 50% - 3 pkt;- 40% - 2 pkt;- 30% - 1 pkt

 

 

Suma

 

 


Karta oceny

Etap II Drużyna…………………………………………………. Hufiec……………………………………...................................

Zadanie

Maksymalna liczba punktów

Liczba punktów zdobyta przez drużynę

 1. Drużynowy w raz z drużyną organizuje przedsięwzięcia w hufcu, na którym pojawiło się choć jedno środowisko z innego hufca –

 

4 pkt.

 

 1. Przeprowadzenie skutecznej akcji zarobkowej

 maks. 4 pkt: - pozyskanie 1600 zł  – 4 pkt;- 1400 zł – 3 pkt;- 1200 zł – 2 pkt;- 1000 zł – 1 pkt.

 

 1. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie Hufca

 4 pkt.

 

 1. Drużynowy uczestniczył w warsztatach doskonalących na poziomie Chorągwi

4 pkt.

 

 1. Udział drużyny w przedsięwzięciu chorągwianym

4 pkt.

 

 

Suma

 

 

Tekst regulaminu do pobrania - tutaj


baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.