»DO POBRANIA » PROPOZYCJE PROGRAMOWE
Scenariusze Wieczornic
Data wpisu: 12-05-2016 | Dział:
Scenariusze Wieczornic
Sybiracy w Sercu i Pamięci - propopozycja programowa
Data wpisu: 16-12-2013 | Dział:
Sybiracy w Sercu i Pamięci - propopozycja programowa Cele: Upowszechnianie wiedzy o historii Polaków wywiezionych na Syberię po powstaniach XIX w. i w czasie II  wojny światowej. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości historycznej. Wspieranie i wzmacnianie wychowawczych działań w środowiskach harcerskich. Inspiracja do podejmowania nowych działań programowych. Aktywizacja w środowiskach działania.
Dobry Szczep Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Data wpisu: 17-12-2013 | Dział:
Dobry Szczep Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Promowanie najlepszych szczepów z terenu chorągwi dolnośląskiej poprzez przyznawanie tytułu DOBRY SZCZEP.  Tytuł jest przyznawany przez Komendę Chorągwi na wniosek komend hufców.
Odznaka Chorągwiana - Harcerzem Być!
Data wpisu: 17-12-2013 | Dział:
Odznaka Chorągwiana - Harcerzem Być! Druhno, Druhu Podstawowym zadaniem Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie dzieci i młodzieży działających w gromadach i drużynach. Zależy nam na wzmacnianiu wychowawczego charakteru organizacji, chcemy doskonalić treści i jakość harcerskiego działania ,tak jak to określa nowy program ZHP „Barwy Przyszłości”.
Propozycja programowa BEREK
Data wpisu: 24-02-2014 | Dział:
Propozycja programowa BEREK Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy! W tym roku Chorągiew Dolnośląska obchodzi 10 rocznicę nadania imienia hm. Stefana Mirowskiego. Z tej okazji przygotowaliśmy Propozycję Programową BEREK - Bohater Chorągwi hm. Stefan Mirowski. Zapraszamy do udziału w przygotowaniach do święta Chorągwi, które odbędzie się podczas Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej w czerwcu.
baner
1procent
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
im. hm. Stefana Mirowskiego 
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocaw

tel.: +48 71 343 86 66
e-mail: dolnoslaska@zhp.pl
www.dolnoslaska.zhp.pl

KRS: 0000264246
NIP: 897-172-05-40
REGON: 020380949

KONTO: 
84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

Biuro - poniedziałek - piątek 10.30 - 18.30, w środy: do 20.00, w piątek do 16.00. 
Księgowość tel. 71 736 01 05 

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska 
Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.